fbpx

Политичка власт

Новата политичка власт и граѓанскиот сектор во Република Македонија: старо нови дилеми

Ило Трајковски

17.10.17

проф. д-р Ило Трајковски Најновите случувања на релација политичка власт-граѓански сектор, повторно го отвораат прашањето за односите помеѓу овие...