Политички елити

Акумулирање на моќ и богатство: типична Балканска приказна

Владимир Ѓорѓевиќ

22.01.21

Владимир Ѓорѓевиќ Западен Балкан оди во насока на целосна контрола на државните институции во служба на политичките елити. Не е чудо што граѓаните...