Полови разлики

Како да се надминат разликите во платите на мажите и жените

Иван В'чков

23.12.16

Иван В`чков Родовиот јаз во платите во Македонија, според податоците од 2014 година, е присутен во сите занимања, а најмногу во занаетчиските (32 отсто)...