Помирување

Граѓаните се спремни за помирување, но политичките елити повторно потфрлаат

Иво Босилков

18.01.19

МК   ALB м-р Иво Босилков Во услови на партиска деполаризација на граѓаните, политичките елити во Македонија треба да пристапат кон помирување...