fbpx

Попис

Дали сме подготвени за реално пребројување?

Благица Новковска (Blagica Novakovska)

23.11.20

Благица Новковска Релевантните институции покажуваат неподготвеност да го спроведат долгоочекуваниот попис. Децении наназад, најчесто...

Претпописна вистина

Благица Новковска (Blagica Novakovska)

30.01.19

МК   ALB доц. д-р Благица Новковска Реалното попишување на населението и домаќинствата во Република Македонија зависи од дефиницијата за...

Дали сакаме да се преброиме колку реално не има во Република Македонија?

Благица Новковска (Blagica Novakovska)

09.03.17

доц. д-р Благица Новковска Над 150.000 лица се отселиле од Република Македонија во периодот од осамостојувањето до сега, што упатува на тоа дека во...

Попис ќе го олесни креирањето на реален избирачки список

Славко Миладиновски

06.05.16

Славко Миладиновски Резултатите од пропаднатиот попис во 2011 година секако ќе помогнеа за прочистувањето на избирачкиот список и јасно ќе...