Приватизација

Приватизација на јавниот интерес

Светомир Шкариќ

15.09.17

проф. д-р Светомир Шкариќ Во Законот за концесии и јавно приватно партнерство од 2012 година никаде не се споменува јавниот интерес. Неговото...