Проекти

Не одиме во селата

Петар Гошев

18.05.16

м-р Петар Гошев Како и многу други дејности, и земјоделството стана жртва на слабостите во личното обрaзование на Никола Груевски и особено на...