fbpx

Работни односи

Невидливи работници

Вилдан Дрпљанин

26.10.20

Вилдан Дрпљанин Дефиницијата во Законот за работните односи, каде што како работници се сметаат само оние што имаат склучено писмен договор за...

Работниците во Македонија се безбедни само на хартија

Вилдан Дрпљанин

30.09.19

ALB Вилдан Дрпљанин Работниците, како последни во оваа хиерархиска пирамида на моќ, се најслабата алка во надзорниот процес. Нивната слаба...