Развој

Препораки за развој на спортот во Република Македонија

Иван Анастасовски

03.10.17

проф. д-р Иван Анастасовски Пристап за поголема масовност на младите луѓе кон спорот, спортот како уставна категорија и професионализам во спорот...