Реформа

Реформа на правосудството – што со неправдите на државниот правобранител?

д -р Ненад Живановски

12.10.17

д-р Ненад Живановски Авторите на Нацрт – Стратегијата за реформа на правосудниот сектор точно ја констатираат состојбите во македонското...