Родова нееднаквост

Нееднаквоста ја убива демократијата, а родовата нееднаквост посебно

проф. д-р Мирјана Најчевска

19.09.17

проф. д-р Мирјана Најчевска  Родовата нееднаквост не се сфаќа сериозно во Македонија. Тоа што законите немаат дискриминирачки норми се...