Родови прашања

Несреќите дискриминираат – Процесот на спасување не треба да биде дискриминаторен

Барати Сарасивам (Bharati Sadasivam)

22.02.19

Барати Садасивам (Bharati Sadasivam)  Жените кои преживуваат катастрофи често минуваат низ предизвици поврзани со сексуално и родово насилство во време...