Роми

Реинтеграција на Ромите повратници: вклучување на „непосакуваните“

Ангел Мојсовски

28.06.18

Ангел Мојсовски МВР ги има информациите колку Роми, т.н. лажни азиланти, се вратени, своеволно или присилно, но тие информации понатаму не се...

Над 2000 Роми „фантоми“ во Македонија

Атиџе Селман

07.04.17

Атиџе Селман Според Министерството за труд и социјална политика, околу 500 Роми се правно невидливи, но невладините ромски организации тврдат дека...