СИДА

СИДА, непреносливи болести и „организациската азбука“

Кент Бусе и Лорел Спрејг

22.12.17

Кент Бусе (Kent Buse) и Лорел Спрејг (Laurel Sprague) Непреносливите болести, како што се срцевите заболувања, удар, рак, дијабетес и хронични белодробни...

Правото на здравје е универзално

Мишел Сидибе и Даиниус Пурас

01.12.17

Мишел Сидибе (Michel Sidibé) и Даиниус Пурас (Dainius Puras) Премногу влади и натаму не успеваат да регулираат прашања поврзани со животната средина, им...