Скопје 2014

Да се руши или да се дислоцира не е единствениот избор за „Скопје 2014“

Минас Бакалчев

09.01.18

проф. д-р Минас Бакалчев Дали може да го искористиме тој кичест, наперчен, нагласен слој на „Скопје 2014“ пред да го отфрлиме? Политичкиот и...

Зошто треба да се ревидира „Скопје 2014“?

Маја Стојанова

28.11.17

д-р Маја Стојанова Потребно е ревидирање на Скопје 2014 од повеќе аспекти: градежен, архитектонски, правен, политички и историски. Ако се потврди дека...