Сребреница

Големата „врева“ во врска со резолуцијата за Сребреница

Владимир Ѓорѓевиќ

23.07.21

Владимир Ѓорѓевиќ Србија продолжува да го негира минатото, при што нејзините политички елити ја користат резолуцијата за да ѝ се спротивстават на...