Странски инвестиции

Мерките за привлекување странски инвестиции се трошок кој мора да се поднесе

Сашо Арсов

20.10.17

проф. д-р Сашо Арсов Без оглед дали сте поддржувач или противник на претходната власт, не можете да оспорите дека таа постави сосема нови стандарди...

Колку Македонија може да си ги дозволи политиките за странски инвестиции?

Весна Гарванлиева Андонова

03.05.16

м-р Весна Гарванлиева Андонова И Македонија стана дел од глобалната и регионалната „трка до дно“ за тоа кој повеќе ќе понуди да привлече странски...