fbpx

Тачеризам

КОВИД-19, тачеризмот и иднината на светот

Лука Павиќевиќ

13.05.20

ALB Лука Павиќевиќ Иако тачеризмот прими удар, не значи дека не е во можност да опстане како идеологија… Многу мал е потенцијалот за некакво...