Традиционални медиуми

Да го направиме новинарството повторно големо

Александра Борхарт (Alexandra Borchardt)

05.04.18

Александра Борхарт (Alexandra Borchardt) Во дебатата за иднината на новинарството, „лажните вести“ веќе добиваат главна улога, со приказни каде главни...