fbpx

Трансродови лица

Правото мора конечно да застане во одбрана на трансродовите лица

Биљана Гинова (Biljana Ginova) и Лила Милиќ (Lila Milikj)

25.01.21

Биљана Гинова, Лила Милиќ И покрај препораките од Европската комисија и Советот на Европа, но и обврската што произлегува од пресудата која...