fbpx

Хигиена

Во Македонија немаат сите пристап до тоалети

Филип Спировски

18.02.17

Филип Спировски Пристапот до вода и санитација меѓу урбаните и руралните средини во Македонија не е еднаков. Пристап до безбедна вода имаат 91...