Џокер

Враќање на убиството на големата сцена

Дина Капаева (Dina Khapaeva)

15.11.19

Дина Капаева (Dina Khapaeva) Наместо да ја инспирира својата публика да се побуни против социјалната неправда, филмот продава искомерцијализиран...