Реториката на нуклеарни закани како алатка за конвенционална војна

Дури и во минатото – особено за време на Студената војна – државите со нуклеарни капацитети во одредени случаи го покажаа својот нуклеарен потенцијал користејќи го како застрашувачки или дури и заканувачки елемент против други непријателски држави.