Жешка политичка пролет во Бугарија – Што може да очекуваме на релација Скопје – Софија?

Јазот и поделбата во бугарското општество се толку големи што, голема е веројатноста дека и после овие избори, политичката карта ќе биде толку фрагментирана и хетерогена што практично ќе биде невозможно да се состави стабилна влада, како што беше впрочем ситуацијата и до сега.