fbpx

O ResPublici

ResPublica je akademski blog Instituta za komunikacijske studije (ICS) I predstavlja inicijativu za digitalno građanstvo koja jača ulogu akademske i stručne zajednice u zaštiti javnog interesa.

Putem produkcije sadržaja za blogove, uloge, video podkaste i druge proizvode, ResPublica stvara profesionalnu mrežu profesora, analitičara, istraživača, novinara, građanskih aktivista, stručnjaka različitih profesija, javnih službenika i studenata koja analizira pitanja od javnog interesa. ResPublica ocenjuje i prezentira informacije na osnovan, objektivan i neutralan način i predstavlja nezavisan izvor pogleda i stavova akademske i stručne zajednice. Njeni saradnici su profesionalci koji su stručnjaci u svojim oblastima i utiču na kreiranje politika o kojima razgovaraju. Na ovaj način, omogućava se javnosti da oblikuje mišljenje, formira stavove i donosi odluke na infomisan način.

ResPublica je besplatan resurs i svi građani mogu slobodno čitati, komentarisati, deliti ili reobjavljivati u skladu sa našim pravilima. Blog popunjava jaz između medija i njihove potrebe za kontinuiranim i pouzdanim izvorom informacija kako bi se proizvela dubinska analiza pitanja koja inače ne bi bila primećena od strane javnosti. Zato je medijima dopušteno da izvade i izvuku sadržaj sa bloga I da imaju pristup profesionalno razvijenim I razrađenim temama. Istovremeno, ResPublica kreatorima politika pruža pravovremeni i lak pristup relevantnim istraživanjima i pogledima ključnih činioca u društvu.

Konačno, akademski blog ResPublica doprinosi naučno-istraživačkom radu IKS-a objavljivanjem analiza o aktualnim temama i pitanjima vezanim za javnu raspravu i izgradnju politika u zemlji, promovirajući ideje i rešenja vezana za potrebe javnog sektora i industrije i ujedno gradi temeljnu istraživačku bazu koja se može koristiti u obrazovnom procesu.

ResPublica finansira Britanska ambasada u Republici Makedoniji u sklopu projekta „Korišćenje novinarstva zasnovanog na činjenicama za podizanje svesti i suprotstavljanje dezinformacijama u medijskom prostoru Severne Makedonije“.

Urednik

Bojan Georgievski,

Kontakti


023090004
ul. “Jurija Gagarina” 17 / 1-1, Skoplje