Ko su SOS dečije selo?

Danas SOS Dečije selo brine o deci i mladima bez roditeljske brige i predano radi na polju socijalne prevencije. Ojačava porodice u socijalnom riziku tamo gde su deca izložena najvećem riziku od gubitka roditeljske brige.

Istovremeno sprovodi mnoge programe i projekte za decu i mlade u socijalnom riziku, kao i projekte za izgradnju kapaciteta institucija i stručnjaka koji rade u sistemu zbrinjavanja dece bez roditeljske brige. Aktivno se zalaže i lobira za ostvarivanje prava deteta, kao i za promene zakona i podzakonskih akata, kako bi se stvorilo povoljno okruženje za pružanje visokokvalitetnih socijalnih usluga.

SOS Dečije selo vebsajt –https://sos.org.mk/
SOS Superheroji –https://sos.org.mk/sos-superheroi/

Zašto takva aktivnost?

SOS Dečije selo je nevladina i neprofitna organizacija, deo međunarodne mreže SOS Dečijih sela Internacional koja već 70 godina deluje u 136 zemalja sa zajedničkim ciljem – brigom i zaštitom dece i mladih u riziku, nastojeći da obezbedi „Nijedno dete ne raste samo „

U ovom slučaju je bilo potrebno obezbediti sredstva za funkcionisanje programa SOS Dečijeg sela u Makedoniji i povećati prepoznatljivost brenda SOS Dečije selo.

Aleksandra Spasevska– Stručnjak za obezbeđivanje sredstava i komunikacija

Osnovni cilj aktivnosti

SOS Dečije selo kontinuirano pokušava da diverzifikuje portfolio donatora, pogotovo individualnih donatora. Otuda je cilj ove dugoročne kampanje:

  • Podizanje svesti javnosti o potrebi podrške
  • Obezbeđivanje donacija

Izbor komunikacijskih kanala

Centralna lokacija web stranice je posebno dizajnirana ciljna odredišna stranica: https://sos.org.mk/sos-superheroi/. Posetioci do nje naravno dolaze putem društvenih mreža, glavne web stranice SOS dečijeg sela, kao i putem PR tekstova. Pored toga, gostuju na nekoliko televizija i oflajn događajima u tržnom centru Skopje City mall.

Trajanje aktivnosti

Kampanja Svet SOS superheroja traje od oktobra 2019. godine i na neki je način nastavak prošlogodišnje aktivnosti Zameni nezamenjivo koja je kreirana sa identičnim ciljem.

Postignuti rezultati

Broj pristalica i prikupljanja sredstava menja se svaki dan i javno je dostupan na samoj web stranici. Pored ovih donacija, koje su daleko važnije kao aktivnost samih pristalica nego kao odabrani fondovi, beležimo povećan broj sledbenika na društvenim mrežama (30% FB, 50% Instagram), i naravno povećanu posećenost na web stranici.

Šta je sledeće?

SOS Dečije selo kontinuirano podiže kampanje za podizanje svesti kao i kampanje za prikupljanje sredstava. Tako smo ove godine bili aktivni u saradnji sa Osiguravajućim društvom Osiguruvanje Makedonije i kampanjom za kućno osiguranje kroz koju smo obezbedili energetski efikasnu rekonstrukciju jedne porodične kuće hraniteljskih porodica u okviru SOS Dečijeg sela Skoplje. Takođe smo sarađivali i sa Skopskim maratonom i putem platforme Givengain ohrabrili smo uticajne pojedince da kreiraju svoj sopstveni Fundraiser za SOS Dečije selo. Ujedinili smo se sa IT kompanijama SLICE i Codeflair i po drugi put uspešno smo realizovali inicijativu IT4Charity.