U samom uvodu smo pomenuli da je jedan od aspekata zašto se digitalni kanali mogu koristiti za komunikaciju bezbednost i zaštita. Uprkos činjenici da svaka aktivnost na Internetu ostavlja trag iza sebe, uz malo opreza može da se stvori navika koja pruža delimičnu ili potpunu anonimnost u komunikaciji, bez obzira da li je ona direktna ili se radi o komunikaciji namenjenoj široj publici.

Postoji nekoliko aspekata koje treba razgledati u cilju bezbednijeg rada, ovde bismo prvenstveno naglasili bezbednu direktnu komunikaciju, hakiranje (pristup) računima (akauntima), krađu uređaja, ubacivanje virusa i računarske napade.

Imajte na umu, da bezbedna komunikacija uvek zahteva kompromis između zaštite i jednostavnosti upotrebe. Bezbednost bi uvek trebalo da bude prioritet za one koji su stvarno pod lupom ili pretnjom, to nije nešto što morate da praktikujete na svim nivoima. Naravno, započinje se sa uređajima koje koristite, mora da se pobrinete da se oni ne nadgledaju od samog početka pre nego što uopšte preduzmete korake za zaštitu svoje internet komunikacije.

Bezbedan uređaj

Ako niste sigurni da li je računar koji koristite bezbedan, imajte na umu da uvek možete da koristite prenosni operativni sistem TRAILS koji može da se koristi sa USB-a ili CD-a.

Jednom kada se uverite da je uređaj bezbedan, mora da razmislite o e-mail klijentima koje koristite, koliko su oni bezbedni i zaštićeni i da li imaju mogućnost da koriste tzv. PGP enkripciju.

Ukoliko pretežno koristite pametni telefon, preliminarno treba da pripazite da broj i sam uređaj nisu povezani sa vašim ličnim podacima. Dodatno proverite koja od aplikacija nudi šifriranu tzv komunikaciju od kraja do kraja uz mogućnost slanja dokumenata, fotografija, video zapisa itd.

Ako su vam potrebni određeni alati, slobodno ih razgledajte: Thunderbird, OTR sa Pidgin-om ili Adium-om,Mailvelope za e-poštu i Cryptocat.

Bezbedni profili i računi

Nemojte da koristite iste ili slične lozinke za različite servise kako biste bili sigurni da niko neće lako da pristupi vašim računima. Kreirajte komplikovane ne previše lične i logične lozinke i s vremena na vreme ih promenite.

Ako imate problema sa pristupom svom računu, proverite gde ste se zadnji put najavili, da li ste se vi zadnji najavili i odmah započnite proverom i promenom lozinki itd. Zaustavite svaku komunikaciju putem tog računa, promenite lozinke, proverite da li postoji i kako izgleda istorija korišćenja i razmislite o tome ko i odakle bi mogao da pristupi.

Ako nemate pristup svojim računima, odmah pronađite uputstvo od samog servisa putem kojeg možete da prijavite da je vaš račun preuzet i sve ono što treba da napišete i podnesete kao dokaz o vlasništvu računa kako bi servis u kratkom vremenu mogao da vas verifikuje i da vam vrati pristup do iste.Postupke i obrasce možete pronaći na sledećim linkovima: Google: Facebook Twitter

Ukraden uređaj

Ako je vaš uređaj (računar ili telefon) ukraden ili izgubljen, odmah pokušajte da se setite kojim nalozima i servisima on ima pristup. Odmah promenite lozinke tih servisa. Sledeći korak je aktiviranje dvostepenog koraka za verifikaciju prilikom najave na vaše račune. Ukoliko ste aktivirali opciju nadzora i blokiranja, aktivirajte tu funkciju i pokušajte da prijavite policiji čime ćete pomoći u pronalaženju samog uređaja.