fbpx

Shkarkimi mbi përmbajtjen

E gjithë përmbajtja jonë është e licencuar me Creative Commons License, d.m.th është e lirë që të shpërndahet në përputhje me licencën Attribution-NonCommerce-NoDerivs 3.0 Paportuar (CC BY-NC-ND 3.0). Kjo do të thotë që:

Lirisht postoni një hiperlink në postimet tona. Nëse dëshironi të citoni postimet tona në blog në një mënyrë më tradicionale, ju lutemi veproni sipas informacionit të mëposhtëm:

Autori; Data e botimit; Titulli i postimit; I shkarkuar nga ResPublica; Instituti për Studime të Komunikimit, Shkup; Data e shkarkimit.

Nëse po e ribotoni të gjithë blog-postimin online, duhet të përdorni të njëjtat hiperlinqe nga artikulli ynë. Nëse nuk keni hapësirë ​​të mjaftueshme për të ribotuar të gjithë blog-postimin, shkarkoni paragrafin e parë të tekstit dhe më pas shtoni: “Lexoni blogun e plotë të ResPublica” me linkun e artikullit/faqen.

ResPublica mund të përmbajë lidhje/linqe nga faqe të tjera interneti që ne mendojmë se mund të jenë me interes për ju. Sidoqoftë, ne nuk kemi asnjë kontroll mbi këto faqe ose përmbajtjen e tyre. Ju duhet të jeni të vetëdijshëm që kur të dilni nga https://www.respublica.edu.mk dhe të hyni në një faqe tjetër interneti, ajo faqe ka rregullat e veta të përdorimit dhe politikës editoriale, të cilat do t’ju duhet t’i lexoni.