Blog

Bëhet fjalë për njerëz, por edhe për kalkulime politike dhe buracakëri

25.01.23

Slogani i Presidencës maqedonase me OSBE-në është "It’s About People" dhe për këtë do të ishte e virtytshme që Ministria e Punëve të Jashtme të kërkojë ndihmë dhe mbështetje për të mbrojtur interesat e saj kombëtare, integritetin, sovranitetin,...

A do t’i mbrojë vërtet ligji i ri konsumatorët nga manipulimi?

Mimoza Bogatinova-Kuzmanovski

18.01.23

Dispozitat e ligjit të ri për mbrojtjen e konsumatorëve janë konceptuar më mirë se në ligjin e vjetër, por ka ende përjashtime që lënë hapësirë për interpretime të ndryshme të...

Hapësira kibernetike: Një fushë e re beteje?

Vesna Poposka

18.01.23

Shpesh shtrohet pyetja: a mund të jetë hapësira virtuale “skena e krimit” apo thjesht një mjet për ekzekutimin e tij. Për fat të keq, të dy opsionet janë të...

Ndikimi i sistemeve zgjedhore në përfaqësimin gjinor

Daniela Antonovska

11.01.23

Votuesit janë shpesh më pak të prirur për të votuar për gratë. Votat janë më shumë për figurat “e njohura” dhe “të dukshme”, të cilët kanë më shumë fuqi për fushata në terren dhe kontakte me votuesit, dhe këta janë kryesisht...

Kur mosveprimi është vrasje

Bojana Jovanovska

06.01.23

Mosndëshkimi për të gjitha format e dhunës me bazë gjinore rrit mosbesimin ndaj institucioneve dhe inkurajon përsëritjen e dhunës dhe kulminacionin e saj në...

Shqiptarët sot duhet të punojnë dy dekada më shumë se më parë për të blerë një apartament

Nertila Maho

04.01.23

Ky është një sistem i ndërtuar prej dekadash dhe ka nevojë për një qasje krejtësisht të ndryshme nga të gjithë, duke filluar nga lart. Një qasje ku institucionet do të fillonin të shihnin mbi të gjitha interesin...

Ikja e trurit është shkak dhe pasojë e vështirësive ekonomike në Ballkan

30.12.22

E thënë thjesht: njerëzit në Ballkan, mesatarisht, po plaken dhe po më pak të arsimuar, dhe numri i tyre i përgjithshëm është në...

Dhuna ndaj grave në politikë, media dhe rrjetet sociale

Biljana Zherevska

28.12.22

Është e qartë se lista e skualifikimeve gjinore ndaj grave në politikë është e rrënjosur thellë dhe shumica e tyre janë përballur me sulme. Për momentin, në horizont, nuk ka mekanizma që do të mundësonin tejkalimin efektiv të kësaj...

A do të sjellë shpresë viti 2023 në perspektivën e zgjerimit të BE-së në Ballkanin Perëndimor?

Visar Xhambazi

26.12.22

Një çështje e rëndësishme që ka të bëjë me politikën e zgjerimit të BE-së mbetet Kosova. Statusi i kandidatit në BE për Bosnje dhe Hercegovinën e lë Kosovën si shtetin e fundit në rajon që nuk ka një rrugë të qartë drejt...

Shqipëria – e përhumbur nga problemet e migracionit dhe imazhit

Alice Taylor

22.12.22

Miqtë e mi shqiptarë ndiheshin të turpëruar për mënyrën sesi i perceptonte bota. Të vetëdijshëm për reputacionin e shqiptarëve si kriminelë dhe trafikantë droge, ata ndihen të ndarë mes krenarisë për kombësinë e tyre, sikletit, frikës dhe...