Pushteti dhe qytetarët në Mal të Zi: Të shurdhër ndaj paralajmërimeve, masave dhe përgjegjësisë

22.10.21

Andrea Jeliç Vendimet e marra nga qeveria e mëparshme ishin, siç doli, të këqija. Përgjegjësia e qeverisë së re ilustrohet më së miri nga fakti se përfaqësuesit e saj nuk kujdesen për rekomandimet që bëjnë vetë. Si zakonisht, më së shumti vuajnë...