Bëhet fjalë për njerëz, por edhe për kalkulime politike dhe buracakëri

25.01.23

Slogani i Presidencës maqedonase me OSBE-në është "It’s About People" dhe për këtë do të ishte e virtytshme që Ministria e Punëve të Jashtme të kërkojë ndihmë dhe mbështetje për të mbrojtur interesat e saj kombëtare, integritetin, sovranitetin,...

A do t’i mbrojë vërtet ligji i ri konsumatorët nga manipulimi?

Mimoza Bogatinova-Kuzmanovski

18.01.23

Dispozitat e ligjit të ri për mbrojtjen e konsumatorëve janë konceptuar më mirë se në ligjin e vjetër, por ka ende përjashtime që lënë hapësirë për interpretime të ndryshme të...

Hapësira kibernetike: Një fushë e re beteje?

Vesna Poposka

18.01.23

Shpesh shtrohet pyetja: a mund të jetë hapësira virtuale “skena e krimit” apo thjesht një mjet për ekzekutimin e tij. Për fat të keq, të dy opsionet janë të...

Ndikimi i sistemeve zgjedhore në përfaqësimin gjinor

Daniela Antonovska

11.01.23

Votuesit janë shpesh më pak të prirur për të votuar për gratë. Votat janë më shumë për figurat “e njohura” dhe “të dukshme”, të cilët kanë më shumë fuqi për fushata në terren dhe kontakte me votuesit, dhe këta janë kryesisht...

Kur mosveprimi është vrasje

Bojana Jovanovska

06.01.23

Mosndëshkimi për të gjitha format e dhunës me bazë gjinore rrit mosbesimin ndaj institucioneve dhe inkurajon përsëritjen e dhunës dhe kulminacionin e saj në...

Shqiptarët sot duhet të punojnë dy dekada më shumë se më parë për të blerë një apartament

Nertila Maho

04.01.23

Ky është një sistem i ndërtuar prej dekadash dhe ka nevojë për një qasje krejtësisht të ndryshme nga të gjithë, duke filluar nga lart. Një qasje ku institucionet do të fillonin të shihnin mbi të gjitha interesin...

Bëhet fjalë për njerëz, por edhe për kalkulime politike dhe buracakëri

25.01.23

Slogani i Presidencës maqedonase me OSBE-në është "It’s About People" dhe për këtë do të ishte e virtytshme që Ministria e Punëve të Jashtme të kërkojë ndihmë dhe mbështetje për të mbrojtur interesat e saj kombëtare, integritetin, sovranitetin,...

A do t’i mbrojë vërtet ligji i ri konsumatorët nga manipulimi?

Mimoza Bogatinova-Kuzmanovski

18.01.23

Dispozitat e ligjit të ri për mbrojtjen e konsumatorëve janë konceptuar më mirë se në ligjin e vjetër, por ka ende përjashtime që lënë hapësirë për interpretime të ndryshme të...

Hapësira kibernetike: Një fushë e re beteje?

Vesna Poposka

18.01.23

Shpesh shtrohet pyetja: a mund të jetë hapësira virtuale “skena e krimit” apo thjesht një mjet për ekzekutimin e tij. Për fat të keq, të dy opsionet janë të...

Ndikimi i sistemeve zgjedhore në përfaqësimin gjinor

Daniela Antonovska

11.01.23

Votuesit janë shpesh më pak të prirur për të votuar për gratë. Votat janë më shumë për figurat “e njohura” dhe “të dukshme”, të cilët kanë më shumë fuqi për fushata në terren dhe kontakte me votuesit, dhe këta janë kryesisht...

Kur mosveprimi është vrasje

Bojana Jovanovska

06.01.23

Mosndëshkimi për të gjitha format e dhunës me bazë gjinore rrit mosbesimin ndaj institucioneve dhe inkurajon përsëritjen e dhunës dhe kulminacionin e saj në...

Shqiptarët sot duhet të punojnë dy dekada më shumë se më parë për të blerë një apartament

Nertila Maho

04.01.23

Ky është një sistem i ndërtuar prej dekadash dhe ka nevojë për një qasje krejtësisht të ndryshme nga të gjithë, duke filluar nga lart. Një qasje ku institucionet do të fillonin të shihnin mbi të gjitha interesin...