fbpx

Andrej Dameski

Andrej Dameski është studiues dhe doktor shkence në inteligjencën artificiale. Studimet postdoktorale i ka përfunduar në fushën e etikës në inteligjencën artificiale në Universitetin e Teknologjisë Eindhoven.

Ekosistemi digjital, BE-ja dhe Maqedonia

Andrej Dameski

20.06.24

Transponimi i legjislacionit maqedonas me aktet formale të miratuara së fundmi të Bashkimit Evropian në lidhje me ekosistemin digjital është si një enigmë komplekse. Në vende – të rreshtuara mirë, në vende – plotësisht të çrregullta dhe, me...