Vesna Poposka

Doc. dr. Vesna Poposka është profesoreshë universitare, eksperte e pavarur dhe aktiviste shumëvjeçare. Ajo mbrojti disertacionin e doktoratës me titull "Aspektet juridike ndërkombëtare për mbrojtjen e infrastrukturës kritike nga kërcënimet moderne të sigurisë" në Akademinë Ushtarake në Shkup në vitin 2019. Ajo mban një diplomë Master në të Drejtën Ndërkombëtare nga Fakulteti Juridik "Justiniani i Parë" dhe është autore e disa punimeve shkencore dhe profesionale në fushën e saj. Ajo është një alumni e Shkollës së Politikës të Këshillit të Evropës. Ajo punon në Universitetin Ndërkombëtar Vizion që nga themelimi i tij në vitin 2015, ku në muajin mars 2021 u zgjodh Dekane e Fakultetit të Drejtësisë

Siguria absolute është një iluzion

Vesna Poposka

22.05.23

Katër të vërteta në lidhje me origjinën dhe natyrën e kërcënimeve...

Hapësira kibernetike: Një fushë e re beteje?

Vesna Poposka

18.01.23

Shpesh shtrohet pyetja: a mund të jetë hapësira virtuale “skena e krimit” apo thjesht një mjet për ekzekutimin e tij. Për fat të keq, të dy opsionet janë të...

Konflikti ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës përmes prizmit të së drejtës ndërkombëtare: një guidë për fillestarët

Vesna Poposka

10.03.22

Kjo luftë do të prekë jo vetëm palët ndërluftuese, por do të zhvendosë në mënyrë tektonike edhe marrëdhëniet ekonomike dhe politike në nivel...

Republika në flakë

Vesna Poposka

09.08.21

Vesna Poposka Zjarret i zbuluan të metat e sistemit për menaxhimin e krizave, i cili në fakt vështirë se mund të quhet “sistem”. Në këtë “sistem” më shumë mbizotërojnë mangësite sesa zgjidhjet. Ky nuk është një problem i krijuar...

Sa është e lirë liria: masat në luftën kundër terrorizmit si nevojë apo arsyetim?

Vesna Poposka

22.05.19

МК m-r Vesna Poposka Kriza e vlerave ndikon negativisht ndaj balancit midis imperativit për liri dhe nevojës për siguri, duke e ngushtuar hapësirën liberale të shoqërive të konceptuara në mënyrë bashkëkohore. Menjëherë pas sulmeve mbi qendrën tregtare...