fbpx

Edina Shecerovic

Edina Shecerovic është një redaktor dhe prezantues prej kohësh i Dnevnik në Televizionin Federal. Ajo i hodhi hapat e saj të parë në gazetari në vitin 2006 gjatë një vullnetarizmi pesë-mujor në televizionin OBN. Që nga viti 2007, ai punon si gazetar në Televizionin e Kantonit të Sarajevës në programin Lajme si redaktor dhe prezantues i programeve ditore të lajmeve - Dnevnik TV SA. Që nga 1 shtatori 2010 është e punësuar në RTV të Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës si redaktore dhe drejtuese e emisioneve të lajmeve të përditshme Federacija danas dhe Dnevnik 3, si dhe redaktore dhe drejtuese e emisionit qendror informativ Dnevnik 2. Ajo ka bashkëpunuar me disa media vendase dhe ndërkombëtare.

A do të dështojë ligji i ri kantonal për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit në kantonin e sarajevës?

Edina Shecerovic

13.09.23

Në fillim të këtij muaji, zyra për luftimin e korrupsionit dhe menaxhimin e cilësisë së Kantonit të Sarajevës filloi procedurën për verifikimin e ekzistencës së konfliktit të interesit për bartësit e funksioneve publike, menjëherë pas ditës së parë...

Liri e shprehjes apo dezinformim?

Edina Shecerovic

16.12.22

Kështu, fiја nga besimi tek manipulimi bëhet gjithnjë e më е hollë, kurse besueshmëria e rezultateve të procesit që përfshin edhe zgjedhjet, si rezultat i vullnetit të qytetarëve, bëhet i...