fbpx

Blog

Ndikimi i traumave në shëndetin e viktimave të dhunës me bazë gjinore

Katarina Stavric

10.01.24

Dhuna me bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave është një nga shkeljet më të përhapura të të drejtave të njeriut që prek seriozisht të gjitha aspektet e shëndetit dhe sjelljes fizike, seksuale, riprodhuese dhe mendore të...

Nuk është „dramë familjare“, është femicid!

Bojana Jovanovska

27.03.23

Në garën për një lexueshmëri më të madhe, thelbi i rasteve të dhunës me bazë gjinore shpërfillet tërësisht, kurse zëri i viktimës vendoset në plan të dytë, madje shumë shpesh duke u bërë riviktimizimi i...

E diela si ditë jopune – lëshime dhe zbrazëtira ligjore

Mimoza Bogatinova-Kuzmanovski

08.11.22

Mund të vërehet se një numër i madh i kompanive dhe dyqaneve nuk punojnë të dielave, por a i ka mbuluar zgjidhja ligjore të gjitha aspektet dhe a i ka vënë të gjithë punëtorët në pozitë të...

Toleranca fetare: Një koncept i njohur, por rrallë i praktikuar

Sonja Stojadinoviq

09.03.22

Toleranca fetare ndërtohet duke njohur të tjerët, duke qartësuar se të tjerët dhe diversiteti i tyre nuk janë kërcënim për ne, madje as për besimet/bindjet tona...

Abortet selektive në bazë të gjinisë: Thirrje për zgjimin e Patriarkatit

08.10.21

Adora Limani Çështja e aborteve selektive sipas gjinisë është një thirrje zgjimi për zgjuarsinë e grave dhe vajzave të nënçmuara. Këtë verë, takova personin “M”, një grua rreth të tridhjetave nga një qytet i vogël në Maqedoninë e Veriut. Personi...

Si të përmirësojmë kulturën juridike në Maqedoni

25.08.21

Natali Petrovska Të gjithë këta faktorë ndikojnë në mënyrën se si do të përpiloheshin vendimet gjyqësore, si dhe cilësia e tyre, e cila është thelbësore për ekzistimin e jurisprudencës që do të ofrojë ushtrimin dhe sigurimin e lirive dhe të...

A është i mundur intimiteti dinjitoz digjital?

02.06.21

Nikola Donev, Radovan Spiridonov Ne si komb duhet të mësojmë se si ta respektojmë siç duhet intimitetin dhe si t’i ndëshkojmë me drejtësi kriminelët që rrezikojnë gratë. Në fillim të vitit 2020, nga mediat u bombarduam në lidhje me rastin...

Gjykimet online – një ide e domosdoshme apo ide e stërmadhuar pa nevojë?

Jasmin Kalaç

17.03.21

Jasmin Kallaç Digjitalizimi dhe gjykimet online nënkuptojnë që gjykatat, zyrat e prokurorëve dhe autoritetet e tjera kompetente, madje dhe avokatët, të kenë të instaluar pajisje kompjuterike dhe teknike dhe punonjës që dinë të punojnë me to. Situata reale...

Gjyqësia kroate mbron shkelësit me gjykime të turpshme – veçanërisht ata në pozitat e pushtetit

Bojana Guberac

10.03.21

Bojana Guberac Rasti i Mara Tomasheviç, i cili në vitet e fundit i ka pushtuar mediat, përshkruan gjallërisht se si gjyqësori kroat, pavarësisht fitores së fundit të sektorit civil, vazhdon të mbrojë shkelësit – veçanërisht ata në pozicionet e...

“Dhoma publike” (Јавна соба) është vepër penale dhe betejën duhet ta bëjmë së bashku

Ivan Durgutov

12.02.21

Ivan Durgutov Ringjallja skandaloze e të ashtuquajturës “Dhoma Publike” dëshmoi se kalimi i një viti, përveç një pandemie dhe skadimi i 365 ditëve kalendarike, nuk solli asgjë tjetër dhe të re në institucionet kompetente në lidhje me...