fbpx

Jasmin Kalaç

Jasmin Kalaç është student i doktoratës në Departamentin e së Drejtës Penale në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Ankarasë në Turqi. Punon si avokati dhe fushat kryesore të tij të interesit janë e drejta penale, kriminologjia, penologjia dhe të drejtat e njeriut.

Gjykimet online – një ide e domosdoshme apo ide e stërmadhuar pa nevojë?

Jasmin Kalaç

17.03.21

Jasmin Kallaç Digjitalizimi dhe gjykimet online nënkuptojnë që gjykatat, zyrat e prokurorëve dhe autoritetet e tjera kompetente, madje dhe avokatët, të kenë të instaluar pajisje kompjuterike dhe teknike dhe punonjës që dinë të punojnë me to. Situata reale...

A është paraburgimi dënim i fshehur para vendimit gjyqësor?

Jasmin Kalaç

30.10.19

MK Jasmin Kalaç Në institucionet e paraburgimit në shtetin tonë ka më tepër persona të ndaluar, ndonjëherë madje edhe shumë më tepër se kapacitetet ekzistuese. Shtrohet pyetja nëse paraburgimi u shndërrua në dënim të feshur para vendimit gjyqësor,...

Shoqëria do të ketë dobi më të madhe nga puna me interes publik ose burgu shtëpiak

Jasmin Kalaç

13.05.19

МК m-r Jasmin Kalac Puna me interes publik paraqet risi kyç në reformën e sistemit tonë penitenciar dhe ndëshkues-juridik dhe qëllim prioritar i politikës së qeverisë. Shërbimi i provës në shtet, duhet sa më shpejtë ta gjejë vendin e vet në sistemin e...