Mimoza Bogatinova-Kuzmanovski

Mimoza Bogatinova-Kuzmanovski është ekonomiste e diplomuar (drejtimi i kontabilitetit dhe auditimit), kontabiliste e certifikuar dhe konsulente ekonomike me përvojë të gjatë. Është autore e teksteve profesionale dhe redaktore e revistave në fushën e së drejtës së punës, kontabilitetit, tatimeve dhe financave. Ajo është e përfshirë në mënyrë aktive si ligjëruese në trajnime të vazhdueshme për zhvillim profesional për kontabilistë dhe kontabilistë të certifikuar dhe trajnime të tjera profesionale për tema ekonomike dhe juridike.

A do t’i mbrojë vërtet ligji i ri konsumatorët nga manipulimi?

Mimoza Bogatinova-Kuzmanovski

18.01.23

Dispozitat e ligjit të ri për mbrojtjen e konsumatorëve janë konceptuar më mirë se në ligjin e vjetër, por ka ende përjashtime që lënë hapësirë për interpretime të ndryshme të...

E diela si ditë jopune – lëshime dhe zbrazëtira ligjore

Mimoza Bogatinova-Kuzmanovski

08.11.22

Mund të vërehet se një numër i madh i kompanive dhe dyqaneve nuk punojnë të dielave, por a i ka mbuluar zgjidhja ligjore të gjitha aspektet dhe a i ka vënë të gjithë punëtorët në pozitë të...