fbpx

Blog

Diversiteti shkon dorë për dore me gjithëpërfshirjen

Klementina Dobrevska

Jordanka Çerepnalkova Trajkoska

06.09.23

Sa i brishtë është kufiri ndërmjet të drejtës për të shprehur mendimin tim dhe mundësisë për të ofenduar...

Ndikimi i përdorimit të teknologjisë tek fëmijët

Violeta Zefi

09.08.23

Andaj është shumë e rëndësishme që të kuptohen drejtë këto efekte, për të mundësuar përdorimin e përgjegjshëm dhe të shëndetshëm të teknologjisë, në veçanti në raport me...

Çfarë po ndodh me shëndetin mendor të të rinjve?

Violeta Cvetkovska

24.07.23

A duhej të ndodhnin dy vrasje masive në fqinjësinë tonë të afërt për ta hapur përsëri dhe për ta adresuar në nivel më të lartë çështjen e shëndetit mendor të të rinjve?...

Fuqia e irracionalitetit njerëzor

03.01.22

Anita Jançevska Me të gjitha mësimet e nxjerra nga kjo pandemi, lind pyetja se si mund të përdorim ekonominë e sjelljes në të ardhmen për të krijuar ndryshime më të mëdha në nivel global?   Në përgjigje të pandemisë, ekspertët në mbarë botën...

Video-lojërat si një kurë për shëndetin optimal mendor gjatë kohës së pandemisë

Branko Përlja

25.10.21

Branko Prlja Kjo është arsyeja pse ne duhet të përqafojmë teknologjinë, në vend që të kemi frikë prej saj, kurse lojërat janë pjesë e atij procesi. Natyrisht, kur bëhet fjalë për të rinjtë, kërkohet monitorim i kujdesshëm, organizim i kohës, ndarje...

Çfarë në lidhje me përvojat nga kriza shëndetësore?

Ivo Kunovski

04.08.21

Ivo Kunovski Sidoqoftë, këtë që është shkruar mund ta përfundoja më së miri me fjalët e Viktor Frankl: e vetmja gjë që askush nuk mund të ma marrë është mënyra se si unë zgjedh t’i përgjigjem rrethanave. Këtë artikull ua kushtoj të gjithë...

Nihilizmi – pse gjithnjë e më shumë (nuk) besojmë në asgjë?

26.07.21

Filip Kletnikov Mbi të gjitha, civilizimi mund të përkufizohet si një tufë që ka një nevojë racionale për të legjitimuar dhe justifikuar masakrat, grabitjen dhe uzurpimin e tij. Megjithëse shoqëria njerëzore në diferencimin, errësinë dhe korrupsionin e...

Udhëzues për ndalues në Ballkan: botim i veçantë – Maqedoni

15.03.21

Goran Janev Ndërkaq elitat tona politike janë të përcaktuara etnikisht dhe ato projektojnë një shoqëri të ndarë etnikisht për të pasur punë. Po, po, trillim ose realitet, iluzion apo e vërtetë, nuk është aq e lehtë të thuash se çfarë po ndodh në...