Udhëzues për ndalues në Ballkan: botim i veçantë – Maqedoni

15.03.21

Goran Janev Ndërkaq elitat tona politike janë të përcaktuara etnikisht dhe ato projektojnë një shoqëri të ndarë etnikisht për të pasur punë. Po, po, trillim ose realitet, iluzion apo e vërtetë, nuk është aq e lehtë të thuash se çfarë po ndodh në...