fbpx

Ekosistemi digjital, BE-ja dhe Maqedonia

Andrej Dameski

20.06.24

Transponimi i legjislacionit maqedonas me aktet formale të miratuara së fundmi të Bashkimit Evropian në lidhje me ekosistemin digjital është si një enigmë komplekse. Në vende – të rreshtuara mirë, në vende – plotësisht të çrregullta dhe, me...

Fuqia e irracionalitetit njerëzor

03.01.22

Anita Jançevska Me të gjitha mësimet e nxjerra nga kjo pandemi, lind pyetja se si mund të përdorim ekonominë e sjelljes në të ardhmen për të krijuar ndryshime më të mëdha në nivel global?   Në përgjigje të pandemisë, ekspertët në mbarë botën...