fbpx

Klementina Dobrevska

Klementina Dobrevska, psikologe dhe koordinatore e Alo Bushavko për fëmijë dhe të rinj në Ambasadën për Fëmijë Megjashi.

Diversiteti shkon dorë për dore me gjithëpërfshirjen

Klementina Dobrevska

Jordanka Çerepnalkova Trajkoska

06.09.23

Sa i brishtë është kufiri ndërmjet të drejtës për të shprehur mendimin tim dhe mundësisë për të ofenduar...