Jordanka Çerepnalkova Trajkoska

Jordanka Çerepnalkova-Trajkoska, psikologe dhe koordinatore projekti në Ambasadën e parë të fëmijëve në botë, Megjashi

Dëgjoni fëmijët!

Jordanka Çerepnalkova Trajkoska

17.03.23

Nëse do të kishim dëgjuar fëmijët, deri tani jo vetëm që duhej të kishim marrë masa, por edhe të vlerësonim masat që kemi marrë për të siguruar mjedise të sigurta për të ruajtur shëndetin e tyre...