fbpx

Violeta Zefi

Violeta Zefi ka përfunduar doktoratën në psikologji në Universitetin Masarik në Republikën Çeke. Ajo aktualisht është profesoreshë në Kolegjin “UBT” në Kosovë dhe punon në këshillim dhe edukim psikologjik për njerëzit e prekur me HIV në Kosovë. Interesat e saj kryesore investigative janë shëndeti mendor dhe stigma, marrëdhënia midis qëndrimeve dhe sjelljes, aspektet psiko-sociale të shëndetit dhe sjelljes së rrezikshme tek adoleshentët dhe të rinjtë.

Ndikimi i përdorimit të teknologjisë tek fëmijët

Violeta Zefi

09.08.23

Andaj është shumë e rëndësishme që të kuptohen drejtë këto efekte, për të mundësuar përdorimin e përgjegjshëm dhe të shëndetshëm të teknologjisë, në veçanti në raport me...

Lajmet e rreme dhe konfuzioni në kohë pandemie në Kosovë

Violeta Zefi

30.06.21

Violeta Zefi Teoritë e konspiracionit dhe lajmet e rreme shpërndaheshin më shpejt se vetë virusi. Ato nuk njihnin kufij, moshë, gjini apo edhe kombësi. Që nga shfaqja për herë të parë e virusit Kovid-19 në Kinë, një ndër efektet e drejtpërdrejta ishte...

Bulizmi si dukuri shqetësuese në shkolla

Violeta Zefi

17.05.19

МК  SRB Violeta Zefi E vetmja formë për t’u përballë me këtë problem, kjo vlen për të gjitha shtetet pa marrëparasysh zhvillimin e tyre socio-ekonomik, ështërealizimi i fushatave sistematike për ngritjen e vetëdijes në mesin e nxënësve,...