fbpx

A është i mundur intimiteti dinjitoz digjital?

02.06.21

Nikola Donev, Radovan Spiridonov Ne si komb duhet të mësojmë se si ta respektojmë siç duhet intimitetin dhe si t’i ndëshkojmë me drejtësi kriminelët që rrezikojnë gratë. Në fillim të vitit 2020, nga mediat u bombarduam në lidhje me rastin...