fbpx

Katarina Stavric

Prof. Dr. Katarina Stavric është pediatre-imunologe specialiste dhe profesoreshë në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup.

Ndikimi i traumave në shëndetin e viktimave të dhunës me bazë gjinore

Katarina Stavric

10.01.24

Dhuna me bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave është një nga shkeljet më të përhapura të të drejtave të njeriut që prek seriozisht të gjitha aspektet e shëndetit dhe sjelljes fizike, seksuale, riprodhuese dhe mendore të...