fbpx

Bojana Jovanovska

Bojana Jovanovska është feministe dhe studiuese. Ajo ka një diplomë master në politika sociale dhe prej më shumë se 10 vitesh është aktive në fushën e barazisë gjinore dhe dhunës me bazë gjinore.

GRATË NË TIK: BARAZI PËR “TË PADUKSHMIT”

Bojana Jovanovska

19.07.23

Megjithëse është bërë përparim në vitet e fundit, ndërgjegjësimi për nevojën për politika për të rritur barazinë gjinore në sektorin e TIK është ende i...

Nuk është „dramë familjare“, është femicid!

Bojana Jovanovska

27.03.23

Në garën për një lexueshmëri më të madhe, thelbi i rasteve të dhunës me bazë gjinore shpërfillet tërësisht, kurse zëri i viktimës vendoset në plan të dytë, madje shumë shpesh duke u bërë riviktimizimi i...

Kur mosveprimi është vrasje

Bojana Jovanovska

06.01.23

Mosndëshkimi për të gjitha format e dhunës me bazë gjinore rrit mosbesimin ndaj institucioneve dhe inkurajon përsëritjen e dhunës dhe kulminacionin e saj në...