fbpx

Butrint Berisha

Butrint Berisha istraživač je na Prištinskom institutu za političke studije (PIPS) i redoviti suradnik u Sbunkeru. Magistrirao je na Sveučilištu u Stockholmu iz političkih znanosti, a studirao je i na Sveučilištu Strathclyde u Velikoj Britaniji. Njegovi glavni istraživački interesi uključuju politiku proširenja EU prema zapadnom Balkanu, priznavanje države, regionalne odnose itd.

„Ni tamo ni ovamo“: Delikatni odnosi Kosova sa Evropskom unijom

Butrint Berisha

05.02.21

Butrint Beriša Unutrašnji politički događaji u EU su doveli do njene nesposobnosti da vodi doslednu i kohezivnu politiku prema Kosovu, kao što se pokazalo u slučaju liberalizacije viza. Momentalno Kosovo je jedina zemlja u regionu koja tek treba da dostavi zahtev...