fbpx

Malinka Ristevska Jordanova

Malinka Ristevska Jordanova uključena je u proces integracije u EU od kasnih devedesetih, zauzimajući visoke položaje u javnoj upravi u makedonskom parlamentu i vladi. Kao državna savjetnica u Tajništvu za europske poslove, predsjedala je MK-EU SAA Pododborom za pravosuđe i unutarnje poslove od 2002. do 2008. i Odborom za SSP od 2008. do 2010. te je bila koordinatorica nacionalnog programa za usvajanje pravne stečevine. Poseban je doprinos dala kandidaturi svoje zemlje za pristupanje EU, ispunjavanju preporuka za započinjanje pristupnih pregovora i ostvarivanju mjerila utvrđenih u planu za liberalizaciju viznog režima. Dr. Ristevska - Jordanova je osnivačica i bivša direktorica (veljača 2011. - veljača 2017.) makedonskog think tanka European Policy Institute - Skopje, koja je sada neizvršni član upravnog odbora. U svom istraživanju dr. Jordanova usredotočila se na primjenu politike uvjetovanja EU-a u regiji jugoistočne Europe, kao i na prijenos pravne stečevine EU-a.

Makedonski put do Brisela: Zaustavljanje začaranog kruga

Malinka Ristevska Jordanova

03.02.21

Malinka Ristevska Jordanova Na kraju moramo priznati da EU ne može da nam obezbedi dobar život. Moramo imati svoju viziju i svoj plan. Pre petnaest godina, u razgovoru sa još jednom veterankom procesa integracije u EU iz regiona i požalio sam joj se: „Dobili smo...