fbpx

Malinka Ristevska Jordanova

Malinka Ristevska Jordanova është angazhuar në procesin e integrimit në BE që nga fundi i viteve 1990, duke mbajtur pozicione të larta si pjesë e administratës publike në Parlamentin dhe Qeverinë e Maqedonisë. Si Këshilltare Shtetërore në Sekretariatin për Çështjet Evropiane, ajo kryesoi Nënkomitetin MK-EU SAA për Drejtësi dhe Punë të Brendshme nga 2002-2008 dhe Komitetin e MSA nga 2008-2010 dhe ishte koordinatore e programit kombëtar për miratimin e ligjit të BE. Ajo dha një kontribut të veçantë në pranimin e vendit të saj në BE, duke përmbushur rekomandimet për fillimin e negociatave të pranimit dhe zbatimin e standardeve të përcaktuara në udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave. Dr. Ristevska-Jordanova është themeluese dhe ish-drejtoreshë (shkurt 2011 - shkurt 2017) e institutit mendimor maqedonas Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, ku ajo tani është anëtare jo-ekzekutive e bordit. Në kërkimin e saj, Dr. Jordanova përqendrohet në zbatimin e politikës së kushtëzimit të BE-së në rajonin e Evropës Juglindore, si dhe në transpozimin e ligjit të BE-së.

Rruga e Maqedonisë drejt BE-së: Dyfish lakuriq

Malinka Ristevska Jordanova

09.12.22

Është e qartë se partitë politike në pushtet në mënyrë të vazhdueshme dhe sistematike kanë demotivuar dhe shkatërruar cilësinë dhe integritetin e çdo aspekti të pushtetit, madje edhe të shoqërisë më gjerë, në favor të klientelizmit partiak. Dhe...

Rruga e Maqedonisë drejt Brukselit: Thyerja e rrethit magjepsës

Malinka Ristevska Jordanova

03.02.21

Malinka Ristevska Jordanova Më në fund duhet të pranojmë se BE-ja nuk mund të krijojë një recetë për jetën tonë dhe të na dhurojë një jetë të mirë. Ne duhet të kemi vizionin dhe planin tonë. Pesëmbëdhjetë vjet më parë, në një bisedë me një...