fbpx

Aleksandra Đurkova

БЛОГЕРИ СРБ

25.09.18

Прегледи

Aleksandra Gjurkova 120x160Aleksandra Đurkova radi u Institutu za makedonski jezik „Krste Misirkov“ na Univerzitetu „Sv. Ćirila i Metodija u Skoplju. Završila je klasične studije na Filozofskom fakultetu u Skoplju (1996), magistarske studije (2001) i doktorske studije (2006) iz Makedonistike na Filološkom fakultetu u Skoplju. Studirala je na Institutu za slavistiku na Bečkom univerzitetu (1999/2000), na Institutu za slavistiku u sklopu Univerziteta u Lozani (2002/03) kao i na Staroslavenskom institutu u Zagrebu (2010). Angažovana je kao istraživač na nekoliko projekata iz oblasti istorije makedonskog jezika, Pravopisa makedonskog jezika i kao glavni istraživač na projektu Jezičko planiranje i jezičke politike u Republici Makedoniji. Objavila je preko 50 bibliografskih jedinica iz područja crkvenoslovenske sintakse, sociolingvistike i stilistike u domaćim i stranim naučnim časopisima (Makedonski jezik, Filološke studije, Spektar, Stylistyka, Slavia, Slovo). Član je Komisija za sociolingvistiku i stilistiku Međunarodnog slavističkog komiteta.